Doğu Saraybosna Üniversitesi

Bosna-Hersek doğu Saraybosna üniversitesi Devlet üniversitesi şekilde Sırp halkının yoğunlukta yaşadığı Foça yerleşkesindedir. Sırp cumhuriyeti yetkililerin kararı ile 1942 yılında kurulan şark Saraybosna üniversitesi Hanefi üniversitesi 1992 yılına kadar şekilde bilinmekteydi. Foça, Pale, Zvornik, Banja Luka, Brcko, Trebinje şehirlerinde kolejleri belediyeler tarafından desteklenmiş, günümüze kadar gelmiş halen şark Saraybosna üniversitesi 15 fakültesi, 2 sanatsal akademi ile hizmet vermektedir. Yeterli saha, ekipman, işyeri, laboratuarları, Teknolojilerin gereksinimlerini içinde barındıran Bosna’nın modern bilim örneklerinin arasında yer alıyor. Eğitim bütün etkinliklerin en üretken gerçekleştirilmesi için öğretim üyelerinin ve araştırmalar sürekli iyileştirilmektedir.

Doğu Saraybosna Üniversitesi

Doğu Saraybosna üniversitesi kurulduğundan bu güne eşit ortaklık elde etmek amacıyla bölgesel ve uluslar arası işbirliğine, Stratejik hedefler ile katılımlar gerçekleştiriyor. çin ve cenup Amerika’dan tıbbi uzmanlar tutulmuş çarpıcı gelişmeler netice vermiştir. Sırbistan, Karadağ (Belgrad, Novi Sad, Podgorica, Kragujevac, Nis, Priştine) üniversiteleri ile çok işbirliği geliştiriyor. Tempus, FB7, CEEPUS ıı, COST, EUREKA, UNESCO, UCAıD ve bölgesel ve uluslar arası düzeyde ikili işbirliği alanlarında projeleri yürütmektedir. 2006 yılından itibaren Avrupa üniversiteler Birliği EUA, Orta ve doğu Avrupa kalite Güvence Ajansları Ağı-CE, vb… Yüksek tahsil dalında Bologna süreci ile uluslar arası eğitim projelerine hareketlilik sağlamakta. modern eğitim imkanları ile donatılmış sınıflarında eğitim veriliyor. Gerçek bilim ve araştırma şekilde bilinmektedir. Nitelikli Eğitim görevlileri ile üniversitenin gereksinimlerini, kültür, sanat, spor tesisleri, karşılamaktadırlar. iş yaşamına hazır mezunlar modern eğitim anlayışına önem veriliyor. şark Saraybosna üniversitesi
Fakülteler:
Tıp Fakültesi: Eczacılık, Diş Hekimliği, fizyoterapi, sıhhat Mühendisliği, Laboratuvar Mühendisliği, hususi Eğitim ve Rehabilitasyon, sıhhat işletmeciliği, beden Eğitimi ve Spor Fakültesi
Güzel Sanatlar Akademisi: Görsel sanatlar 1500 km, Dramatik sanatlar 2500 km, Grafik, Dram Sanatları, Kamera, Montaj, TV yönetimi,
Müzik Akademisi: Müzik sanat 4000 km Vokal ve Enstrümantal, Müzik pedagojisi, solo, keman, viola, Klarnet, Flauta, Trombon, Guitar, Piyano, Etnomüzikoloji,
Pedagoji öğretmenler fakültesi: Pedagoji, sıhhat işletmeciliği, Spor öğretmenliği, Türk dili edebiyatı, Fransız dili ve edebiyatı, italyan Dili ve Edebiyatı, Rus ve Sırp dili, Alman Dili ve Edebiyatı, cin dili ve edebiyatı, coğrafya
Edebiyat Fakültesi:, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Gazetecilik, Sırp Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Bilimleri, derslik öğretmenliği, mektep öncesi, ingiliz Dili ve Edebiyatı, Kütüphanecilik, Eğitim Bilimi, Tarih
ekonomi Fakültesi: (bruçka), işletme ekonomi Fakültesi, üretim ve idare Bilimleri, işletme( Bijelina), Finansal yönetim, yönetim ilkeleri, girişimcilik, Sigortacılık, Dijital iktisat, Muhasebe yönetimi, işletme yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Bankacılık, işletme Ekonomisi

Öteki Bölümler:

Hukuk, Turizm ve Ağırlama, Makine Mühendisliği, Sürdürebilir Enerji ve Cevre, Otomasyon, Elektronik, ziraat Fakültesi, Trafik Mühendisliği, Kimya Teknolojileri ve Mühendisliği, Madencilik, biyoteknoloji ve gıda Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Mimarlık, inşaat, Harita, endüstri amaçlı idare(Trebinje), Elektronik Haberleşme, Elektrik kuvvet ve endüstri amaçlı sistemler, üretim Mühendisliği, Enerji ve Ulaştırma Mühendisliği, iş Güvenliği Yönetimi, Mekatronik, ormancılık, Turizm Otelcilik, tarım ekonomisi ve kırsal kalkınma, hayvan sağlığı, Cevre Koruma , materyal, Mühendisliği…